Budget

Nedenfor findes budget for DanFi ber A/S for de seneste år, med angivelse af resultatbudget med mængder, priser og regnskab, samt budgetforudsætninger. Nyeste budget er placeret øverst.

 

2013  - Budget (GB)  - Budgetforudsætninger (GB)
2012  - Budget (GB)  - Budgetforudsætninger (GB)
2011  - Budget  - Budgetforudsætninger
2010  - Budget  - Budgetforudsætninger
2009  - Budget  - Budgetforudsætninger
2008  - Budget  - Budgetforudsætninger
2007  - Budget  - Budgetforudsætninger

Til forside
Usename:
Password:

DanFiber A/S  |  Rosenkæret 13, 2. sal, 2860 Søborg  |  Tlf. 39 53 53 00  |  E-mail danfiber@danfiber.dk  |  CVR 13591377