Vedtægter og lignende

Nedenfor kan du finde diverse relevante dokumenter for selskabet DanFiber A/S. Indholdet kan variere efter behov, men forretningsorden, vedtægter og aktienæroverenskomster vil altid være tilstede:

 

Dansk version

 

English version
Vedtægter for DanFiber A/S Articles of Association for DanFiber A/S
Forretningsorden for DanFiber A/S Rules of Procedrues for DanFIber A/S
Aktionæroverenskomst for DanFiber A/S (NA) Shareholders Agreement for DanFIber A/S
Bestyrelsesforsikring for DanFiber A/S Board insurance for DanFiber A/S
Afløbsforsikring for tidligere bestyrelse i DanFiber A/S Board insurance for previous board (NA)
Aktiebog for DanFiber A/S Share register for DanFiber A/S (NA)

Til forside
Usename:
Password:

DanFiber A/S  |  Rosenkæret 13, 2. sal, 2860 Søborg  |  Tlf. 39 53 53 00  |  E-mail danfiber@danfiber.dk  |  CVR 13591377