Information

Papir og pap i august

25.07.12

 

Det er lidt tidligt og sommeren er over os, men der en del usikkerhed i markedet, så det er vel på plads med en første indikering af hvordan vi ser markedet bevæge sig i august!

 

Juli gik som forventet med et pænt fald i priser på alle kvaliteter, og denne gang gik aviser forrest. Det skyldes dog at priserne på pap løbende reguleres over måneden, i modsætning til aviser som fortsat følger måneden. Lagre har været fyldte og sammen med flere ikke planlagte produktionsstop har behovet for indkøb været klart reduceret og lavere end udbudet. For pap er det desuden en væsentlig faktor at Asien stort set ikke rør på sig. Fragter til Asien er stigende, men til gengæld stiger US$ som i længden bør betyde en større kinesisk interesse for Europa. Der er rygter om flere produktionsstop hos de store papirfabrikker, og det vil kunne påvirker markedet en del på kort sigt.

 

Situationen for august er temmelig tåget, men det er ikke usandsynligt at markedet falder en anelse, mens de officielle indeks forbliver uændrede. For pap kan der være tale om yderligere fald i såvel pris som indeks. De bedre kvaliteter følger med markedet for aviser. Dog er der enkelte kvaliteter som holder prisen godt.

 

Med venlig hilsen

DanFiber A/S

Til forside
Usename:
Password:

DanFiber A/S  |  Rosenkæret 13, 2. sal, 2860 Søborg  |  Tlf. 39 53 53 00  |  E-mail danfiber@danfiber.dk  |  CVR 13591377