Links

Nedenfor findes en række links til hjemmesider som er relevante for os der arbejder med affald og genanvendelige materialer. Vi vil meget gerne opretholde en relevant og interessant liste af links, så finder du noget af interesse, som

vi ikke kan byde på, så hører vi meget gerne fra dig!

 

RenoSam er sammenslutningen af 35 fælleskommunale affaldsselskaber og kommuner i Danmark og på Færøerne.
 
affald danmark er en interesse- og samarbejdsorganisation for aktører indenfor affaldsbehandling.
 
Dansk Komité for Affald (DAKOFA) er en medlems-organisation for alle, der beskæftiger sig med affald. DAKOFA er således den eneste forening, hvor både private og offentlige medlemmer kan mødes på neutral grund og udveksle erfaringer og synspunkter
 
Miljøstyrelsen udarbejder statistikker og er ansvarlig for diverse lovgivning og bekendtgørelser.
 
ISWA er en international organisation indenfor affald.
 
WEEE-System er den organisation, som administrerer reglerne om producentansvar for elektronik i Danmark. WEEE er en forkortelse for ”Waste Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot).
 
Elretur er den største af de nationale ordninger (WEEE Management) der sørger for at alt elektrisk og elektronisk affald - elskrot - bliver håndteret miljøansvarligt.
Her kan du få svar på alle spørgsmål vedr. behandling af elektronikaffald og skrottede kølemøbler (Weee).
 
Kommunernes Landsforening (KL), varetager interesser for samtlige danske kommuner. Her kan også findes interessant og relevant information i relation til affaldshåndtering og benanvendelige materialer.


CSR kompasset er et gratis internet-baseret værktøj til danske virksomheder, som ønsker at arbejde med CSR (Corporate Social Responsibility).

Til forside
Usename:
Password:

DanFiber A/S  |  Rosenkæret 13, 2. sal, 2860 Søborg  |  Tlf. 39 53 53 00  |  E-mail danfiber@danfiber.dk  |  CVR 13591377